ZARZĄD

CEO
Tomasz Kamiński
e-mail: t.kaminski@zekaminski.pl

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNYE I PRZYŁĄCZA

KIEROWNIK ROBÓT PRZYŁACZENIOWYCH
inż. Dariusz Cieluch
kom. +48 535 401 600
e-mail: d.cieluch@zekaminski.pl

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Piotr Niziński
kom. +48 536 206 300
e-mail: p.nizinski@zekaminski.pl

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH
mgr inż. Szymon Lekston
kom. +48 578 650 060
e-mail: s.lekston@zekaminski.pl

ASYSTENT KIEROWNIKA
inż. Monika Szypulska
kom. +48 505 036 043
e-mail: m.szypulska@zekaminski.pl

OFERTY I KOSZTORYSY

KOSZTORYSANT
mgr inż. Mariusz Tomaszkiewicz
kom. +48 505 036 073
e-mail: m.tomaszkiewicz@zekaminski.pl

PROJEKTY

KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO
mgr inż. Łukasz Sadowski
kom. +48 505 036 042
e-mail: l.sadowski@zekaminski.pl

ASYSTENT PROJEKTANTA
Filip Kamiński
kom. +48 602 502 444
e-mail: f.kaminski@zekaminski.pl

ASYSTENTKA PROJEKTANTA
mgr inż. Katarzyna Sołkowska – Kawałek
kom. +48 533 155 035
e-mail: k.solkowskakawalek@zekaminski.pl

ASYSTENT PROJEKTANTA
Krzysztof Wrzesień
kom. +48 505 036 083
e-mail: k.wrzesien@zekaminski.pl

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI POWYKONAWCZYCH
mgr inż. Magdalena Miśkowiec
kom. +48 533 353 831
e-mail: m.miskowiec@zekaminski.pl

ŚWIATŁOWODY

Mateusz Kamiński
kom. +48 791 160 279
e-mail: m.kaminski@zekaminski.pl

KSIĘGOWOŚĆ

kom. +48 505 036 108
e-mail: ksiegowosc@zekaminski.pl

ZARZĄDZANIE I ANALIZA

DYREKTOR DS. ROZWOJU BIZNESU I ZASOBÓW LUDZKICH
Teresa Kamińska
e-mail: t.kaminska@zekaminski.pl

KIEROWNIK DS. PROCESÓW I ANALIZY BIZNESOWEJ
Maciej Rak
kom. +48 729 150 004
e-mail: m.rak@zekaminski.pl